Diyarbakır Web Tasarım » Marka İtiraz İşlemleri » YİDK İtirazları Diyarbakır Web Tasarım, markalar bülten yayınına itirazlar ve itiraza karşı görüş ile TÜRKPATENT kararlarına YİDK nezdindeki marka itiraz işlemleri anlatılmaktadır.
Diyarbakır Web Tasarım » Marka İtiraz İşlemleri » YİDK İtirazları
Diyarbakır Web Tasarım
+90 212 212 35 18 bilgi(at)diyarbakirwebtasarim.com.tr Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe 21500 Yenişehir Diyarbakır

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Yaptığımız İşler

Tasarım

Web Tasarım

Blog

Marka İtiraz İşlemleri

Ana Kategori : Marka, Kategori : Marka Tescili
Marka İtiraz İşlemleri Diyarbakır Web Tasarım, markalar bülten yayınına itirazlar ve itiraza karşı görüş ile TÜRKPATENT kararlarına YİDK nezdindeki marka itiraz işlemleri anlatılmaktadır. Marka Tescili
Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Diyarbakır Web Tasarım


Marka İtiraz işlemleri; Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan marka tescil başvuruların TÜRKPATENT tarafından ön inceleme sonucunda markalar bültenindeki yayın kararlarına, önceden tescilli marka sahiplerince çeşitli gerekçelerle yapılan itirazlar, bu itirazlara başvuru sahiplerince yapılan "itiraza karşı görüş" ve Türk Patent  tarafından verilen kararlara ve YİDK itirazlarını kapsamaktadır. 

Marka İtiraz işlemlerinde sıklıkla çekişmeli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesi ele alınmaktadır.  

Hemen şunu belirtmek gerekir ki TÜRKPATENT ilk ön incelemesinde başvuru yapılan marka ile önceden tescilli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesinin varlığını incelemez. Sadece başvuru yapılan marka ile önceki markalar arasında aynı veya ayniyet derecesinde markaların benzer olup olmadığını inceler ve ona göre karar vermektedir.

Karışıklık ve iltibas tehlikesi olmasına rağmen yayınlanan başvuruların Marka İzleme ve Takip yapılmaması ve itiraz edilmemesi halinde benzer marka tescil edilebilir.


Karışıklık ve iltibas 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' nun (SMK) ilgili hükümlerince ancak üçüncü taraflarca itirazların olması halinde TÜRKPATENT tarafından incelenmekte ve karar verilmektedir. Dolayısıyla da markalar arasında çekişmeler de en çok iltibas ve karışıklık iddiası konu edinilmektedir.

DİYARBAKIR WEB TASARIM | MARKA BÜLTEN YAYININA İTİRAZLAR


Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her ay iki adet markalar bülteni yayınlanmaktadır. Bü bültenlerde yayınlanan başvurulara, önceden tescilli marka sahiplerince iki ay içinde itiraz hakları bulunmaktadır.

Süresi içinde itiraz edilmemesi halinde tescil kesinleşmekte ve ancak önceki marka sahibi sadece dava yoluyla terkinini sağlayabilir. Dolayısıyla tescilli markaların takibi ve süresi içinde itirazlar daha düşük bütçe ile benzer markalar engellenebilir.

Marka yayına itiraz resmi ücretleri, hizmet ücretleri ve toplam maliyetleri  Marka Tescil Ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Diyarbakır Web Tasarım olarak, Marka bülten yayınına karışıklık ve iltibas gerekçesiyle yapılan itirazlarda konuya hakim olunmasının yanı sıra maddi deliler, önceki Türk Patent Markalar Dairesi Başkanlığı ve YİDK  karar ve uygulamaları, Yargıtay içtihatları ve kabul görmüş ulusal ve uluslararası içtihat ve uygulamalarda hakim olmak gerektiğinden, bu konuda uzman ve deneyimli Diyarbakır Web Tasarım' i ve iştiraki olduğu Etkin Patent' i tercih etmenizi öneriyoruz.  

Dahası mobil ve internet teknolojilerin hızla gelişmesi farklı dil, kültür ve algıların değişmesine ve hızlı bir şekilde özümsemesine de neden olduğundan önceki yıllardaki karışıklık ve iltibas gerekçeleriyle günümüz iltibas gerekçeleri elbette ki farklılık göstermektedir.  

Kısaca marka itirazlarında mevcut Kanun, yönetmenlik,  ve uygulama ve içtihatlara olan hakimiyetin yanı sıra kültürel gelişmişlik, gözlem, araştırma ve inceleme yetenekler de oldukça önemli yer tutmaktadır


Marka Yayına İtiraz Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺130
HİZMET ÜCRETİ ₺300= TOPLAM ₺484

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


DİYARBAKIR WEB TASARIM | TÜRKPATENT KARARLARINA İTİRAZLAR


Başvuru yapılan markanın TÜRKPATENT tarafından re'sen red kararlarına ve marka başvurusunun bülten yayınına üçüncü taraflarca yapılan itiraz sonucunda red kararlarına hem başvuru hem de itiraz sahibinin YİDK nezdinde karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

TÜRKPATENT kararlarına; kararın tebliğ tarihi itibariyle iki ay içinde karara itiraz hakkı bulunmaktadır.


İtiraz aşamalarında TÜRKPATENT karara itiraz gerekçeleri, dayanak yapılan hukuki argümanlar, emsal kararlar ve diğer deliller oldukça önemlidir. İtiraz süresinde sunulmayan gerekçe ve dayanaklar sonradan gösterilemez. 

Dahası bir şekilde YİDK kararlarının İPTALİ dava konusu yapılması halinde sadece itiraz aşamalarında sunulan gerekçe, dayanak ve delilere göre inceleme ve karar verilmektedir.

Örneğin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) İtirazlar birimi ve YİDK nezdinde yapılan itirazlarda aşağıda sunduğumuz  üç gerekçe nihai olarak YİDK tarafından reddedilmesi üzere üzerine İlgili YİDK kararı, müvekkil adına tarafımızca dava konusu yapılmıştır. 

YİDK İtiraz Gerekçeleri Şöyledir;

1- “Taksim” ibaresine ilave ek ile yapılan bir başvurunun TPE tarafından re'sen reddedilmesi üzerine YİDK nezdinde yapılan itirazlarda “taksim” ibaresinin  meşhur ve maruf bir yer olduğu, dolayısıyla tek başına “taksim” ibaresinin bir kişinin tekeline verilmeyeceği gibi, “taksim” ibaresine ilave eklerle yapılan başvurunun da önceden tek başına tescilli “taksim” markası gerekçe gösterilerek reddedilmemesi gerektiği;

2- Ticari unvanlarda asli ve esaslı unsur olarak kullanılan ibareler üzerine ilgili şirketin öncelikli ve üstün hakları olduğu, 556 Sayılı KHK ve Paris sözleşmesine göre korunması gerektiği ve bu gerekçelerle yapılan itirazların kabul edilerek ilgili önceki başvurunun reddedilmesi gerektiği; (Tekstil, Mobilya, Restaurant vb)

3- Önceden tescilli “TAXİM” tescilli marka varken, sonradan başvuru yapılan “taksim” ibareli başvurunun sadece önceki “TAXİM” ibaresindeki “X” harfinin renk ve şekil farklılığı nedeniyle re'sen reddedilmesi gerekirken yayın kararının verilmesinin hatalı olduğu ve bundan geri dönüş yapılması gerektiği; 
 

Diyarbakır Web Tasarım' in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından İtirazlara konu edinmiş anacak YİDK tüm gerekçelerimizi RET etmiştir. Bunun üzerine de YİDK iptal davası açılmıştır.

Üç yıl süren yargılama sonucunda ilgili Mahkeme üç gerekçemizi de kabul etmiş ve ilgili YİDK kararını tümden İPTAL ettiği gibi, bir başkası adına önceden tek başına tescilli “taksim” ibareli tescil markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. İlgili karar Yargıtay tarafından da onanmış durumdadır.

Diyarbakır Web Tasarım' in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından kazanılan Bu karar sadece müvekkilimizin lehine sonuç doğurmamış bundan sonraki benzer itiraz ve davalar içinde emsal karar olacağından önceki bir kısım uygulamaları da boşa çıkartmış olacaktır.  

Yani bundan sonra  “taksim” vb. sonradan meşhur ve maruf coğrafi yer  adlarına ekli ilavelerle yapılan başvurular sadece önceden tek başına tescilli “taksim” vb. ibareli tescilli markalar nedeniyle reddedilmeyeceği gibi bundan çok daha önemlisi meşhur ve maruf yer bölge tanımı ve uygulamaları da farklılık gösterecektir.

Sonuç olarak itiraz aşamalarının tümü için, deneyimli ve konusunda uzman Marka Ve Patent Vekilerinden yardım ve destek almak oldukça yararlı olacağı kanaatindeyiz.


TÜRKPATENT Karara İtiraz Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺310
HİZMET ÜCRETİ ₺300= TOPLAM ₺664

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


DİYARBAKIR WEB TASARIM | İTİRAZLARA KARŞI GÖRÜŞ SUNMA


Marka tescil başvurusuna üçüncü taraflarca yapılan itirazlara, tebliğ tarihi itibariyle bir ay içinde itiraza karşı görüş sunma hakkı bulunmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki, itiraza karşı görüş sunulmaması halinde başvurunun mutlaka reddedileceği kanısı oluşmamalıdır. Bu durumda Türk Patent ve Marka Kurumu eldeki bilgi ve belgelere göre karar vermektedir.

İtiraza karşı görüş; sadece itiraz sahibinin ileri sürdüğü gerekçe, delil ve dayanakları karşı görüş sunularak dayanak ve gerekçelerin haksız ve hukuka aykırı olduğunun sunulmasıdır.

Ayrıca kimi durumlarda itiraz karşı görüş sunulmaması halinde halinde haklı bir gerekçeniz olmasına rağmen başvurunuzun reddi tehlikesi oluşabilir.

Marka tescil sürecinde re'sen RET riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 15 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın

.
Örneğin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri gereği; itiraza mesnet gösterilen markaların tescil tarihi üzerinden beş yıl geçmiş ise, başvuru sahibince markanın kayıtlı mal/hizmetlerin tümü veya bir kısmı için markasal kullanımın ispatlanması istenmesi halinde, itiraz sahibinin markasal kullanımı ispatladığı mal/hizmetlerde itiraz incelenirken, ispatlanmayan mal/hizmetler bakımından ise, markalar benzer olsa bile itiraz incelenmez.

Burada önemli husus kullanım ispat şartı re'sen değil, başvuru sahibinin istenmesi şartına bağlı olmasıdır. Dolayısıyla bu tür durumlarda mutlaka karşı görüş sunularak olası kısmi/tümden red kararları engellenebilir.


Marka İtiraza Karşı Görüş Sunma Ücreti (KDV DAHİL)

HİZMET ÜCRET ₺300
KDV ₺54= TOPLAM ₺354

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757ONLİNE TESCİL


Diyarbakır Web Tasarım yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil

ONLİNE TESCİL


Diyarbakır Web Tasarım yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil

Diğer Hizmetler

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

MARKA SORGULAMA

Diyarbakır Web Tasarım, marka sorgulama, isim tescil sorgulama nasıl yapıldığını videodan izleyebilir ve aşağıdaki linklerden kendiniz de araştırma yapabilirsiniz

MARKA TESCİL

Marka Tescili veya Tescilli Marka Nedir?,Marka tescil belgesi nedir?,nerede ve nasıl marka tescil başvurusu yapılacağının ayrıntıları Diyarbakır Web Tasarım'de bulabilirsiniz.

MARKA TESCİL FİYATLARI

Marka tescil başvuru, tescil, itiraz, devir, yenileme dahil tüm marka tescil iş ve işlemlere ait resmi ve hizmet ücretlerini inceleyebilirsiniz.

MARKA YENİLEME

59 TL (KDV Dahil) hizmet ücreti ile oldukça İNDİRİMLİ marka yenileme ücretlerini, istenen belge ve bilgileri bu sayfamızda inceleyebilirsiniz.

YURTDIŞI MARKA TESCİL

Tek bir merkezden çoklu Yurtdışı (uluslararası) marka araştırma, başvuru ve tescili için ayrıntılı bilgileri incelemenizi öneriyoruz.

MARKA İZLEME VE TAKİP

Tescilli markalarınıza benzer üçüncü taraflarca yapılan başvuruları tescilini itiraz yoluyla engellemek için marka izleme ve takip edilmelidir.

MARKA İSİMLERİ

Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isim nasıl bulunacağı, nasıl oluşturulacağı temel kriterlerini burada bulabilirsiniz.

ŞİRKET İSİMLERİ

Markalaşma ve Hukuki koruma şart ve koşullara uygun şirket isimleri nasıl oluşturulmasına ilişkin görüş ve önerilerimizi inceleyebilirsiniz.

FİRMA İSİMLERİ

Firma isimleri nedir ve nasıl oluşmalıdır, markalaşmaya ve yasal şartlara uygun firma ismi oluşturmaya yönelik görüşlerimizi inceleyebilirsiniz.